កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើគម្រោងថវិកាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូល ASEM13

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាលើគម្រោងថវិការបស់លេខាធិការដ្ឋាន និងអនុគណៈកម្មការទាំង០៥ នៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី១៣ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ញឹម ខេមរា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងជាអនុប្រធានប្រចាំការអនុគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុ និង លោកជំទាវ អ៊ាត សោភា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី១៣ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ (Zoom meeting)។ កិច្ចប្រជុំនេះក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ជាតំណាងនៃក្រុមការងាររៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី១ផងដែរ។