លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី ១ (AEEBF1) ផ្តល់ជូនវឌ្ឍនភាពដល់សភាធុរកិច្ចអន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជា (IBC)

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៣ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្ដម សំហេង បូរ៉ា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជាប្រធានក្រុមលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី ១ (AEEBF1) បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរួមគ្នាមួយសភាធុរកិច្ចអន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជា (IBC) ដើម្បីផ្តល់ជូននូវវឌ្ឍនភាពចុងក្រោយនៃការត្រៀមរបៀចំវេទិកានេះ។

ដោយសារតែ វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី ១ (AEEBF1) ខិតជិតមកដល់ លេខាធិការដ្ឋានត្រៀមរៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី ១ (AEEBF1) បានកំពុងស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូទាំងអស់រួមទាំង សភាធុរកិច្ចអន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជា (IBC) ផងដែរ ។ សភាធុរកិច្ចអន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជា (IBC) បានកត់សំគាល់យ៉ាងច្បាស់អំពីការវិវត្តរីកចម្រើនរបស់ វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី ១ ហើយបានជម្រាបជូនឯកឧត្តមនិងក្រុមការងារថា សភាធុរកិច្ចអន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជា (IBC) ទន្ទឹងរង់ចាំផ្តល់នូវការជួយជ្រោមជ្រែងចាំបាច់ ដើម្បីចូលរួមធ្វើឱ្យការរៀបចំវេទិកានេះទទួលបានភាពជោគជ័យ។

វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី ១ (AEEBF1) ត្រូវបានរំពឹងថានឹងរៀបចំឡើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២១ ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍អមដ៏សំខាន់មួយនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី ១៣ (ASEM13)។